Agentskola

En agent är en noggrant sammansatt sökprofil som man "skickar ut på uppdrag" i mediabruset för att leta upp relevanta artiklar.

Agenten skapar du genom att fylla i en eller flera av tre olika rutor med ord.

Ruta ett "Minst ett av dessa ord":
Ord som du skriver här kommer att leverera träffar så fort något av orden finns med i en artikel. Alltså, ju fler ord du skriver här desto fler artiklar får du.

Ruta två "Alla dessa ord"
Alla ord du skriver i den här rutan måste finnas med i artikeln för att du ska få den. Alltså, ju fler ord du skriver här desto färre artiklar får du. Meningen är att dessa artiklar ska vara mer relevanta.

Ruta tre: "Inte något av dessa ord"
Detta är så kallade stoppord. Om något av de orden du skriver i den här rutan finns med i en artikel kommer inte den artikeln att levereras.

Exempel 1:
Om man vill veta allt som skrivs om stadsdelen Hammarby i Stockholm, men inte är intresserad av fotbollslaget Hammarby, kan agenten se ut så här:

Minst ett av dessa ord
Hammarby

Alla dessa ord

Inte något av dessa ord
fotboll mål derby lag match Bajen

En ruta lämnas alltså tom i det här fallet. Alla ord skrivs med mellanslag emellan (ingen punkt, komma, el dyl). Om man börjar ett ord med stor bokstav så får man endast träff på samma ord med stor bokstav. Skriver man med liten bokstav i början så får man träff på både stor och liten bokstav.

Exempel 2:
Om man vill få artiklar om säkerheten i bilar, men endast är intresserad av SAAB, Volvo och Ford, kan man göra så här:

Minst ett av dessa ord
volvo saab ford

Alla dessa ord:
säkerhet

Ruta tre: "Inte något av dessa ord"