Buggrapport

Med det här verktyget kan du skicka ett supportärende på ett strukturerat sätt. Varje ärende får då ett eget ID-nummer och lagras i vår databas. ID-numret underlättar arbetet när vi följer upp ärendet. Vi på SirenArkivet tar hand om problemet så fort vi kan. När problemet är löst skickar vi ett mail och talar om hur och när vi åtgärdade problemet. För att använda verktyget, fyll i formuläret och klicka på knappen "Skicka".